W dobie COVID-19 rząd wprowadził wiele różnorodnych programów mających na celu ożywienie gospodarki i wsparcie przedsiębiorców....