1. Nagroda Nobla została ufundowana przez szwedzkiego naukowca i wynalazcę dynamitu- Alfreda Nobla. Jest przyznawana w Sztokholmie, a jej laureaci otrzymują 10 milionów koron szwedzkich, czyli około 4 milionów PLN.
Od roku 1901 do 2017 nagrodę tę otrzymało łącznie 896 laureatów i 27 instytucji.

2. W Szwecji rodzicom przysługuje w sumie 480 dni płatnego urlopu, z czego 60 jest zarezerwowane dla tatusiów. Statystyki z 2012 roku mówią, że wykorzystuje się tylko około 24% urlopu dla ojców.

3. Samochodowy pas bezpieczeństwa został wynaleziony przez szwedzką markę Volvo w roku 1959 i szacuje się, że od tego czasu uratował ponad milion ludzi od śmierci w wypadkach drogowych.

4. W Szwecji ataki zwierząt na ludzi są tak rzadkie, że najbardziej „śmiercionośnym” zwierzęciem jest tam… osa. Zabija średnio jedną osobę na rok.

5. Omawiany kraj jest trzecim pod względem wielkości powierzchni państwem w Unii Europejskiej (Po Francji i Hiszpanii), jednak jeśli chodzi o gęstość zaludnienia (która wynosi tam ledwie 23, 5 osoby na kilometr kwadratowy) kraj ten jest na przedostatnim miejscu. Mniej ma jedynie Finlandia- 15 os/km².

6. Procent powierzchni zajmowanej przez lasy wynosi w Polsce około 30, 5%, zaś w Szwecji- aż 75%. Dzięki temu ten skandynawski kraj znajduje się w światowej czołówce państw z najczystszym powietrzem, podczas gdy Polskie miasta zajęły aż 36 z 50 miejsc, jeśli chodzi o najbardziej skażone miasta Europy!

7. Szwecja to pierwszy kraj na świecie, który zakazał kar cielesnych dla dzieci. Ustawa zaczęła obowiązywać tam od roku 1979 i od tej pory takie prawo wprowadziło 35 innych państw.

8. Około 9% powierzchni omawianego państwa zajmują jeziora! Szwecja ma ich aż 95 700 (licząc tylko te o wymiarach większych niż 100 × 100 metrów).

9. Wskaźnik dzietności w Szwecji wynosi 1, 88 dziecka na kobietę (dane z roku 2014). Dla porównania- w Polsce jest to 1, 33, a w Republice Nigru- 6, 89!

10. Ponieważ Szwecja znajduje się całkiem blisko koła podbiegunowego, w lecie słońce zachodzi tam na ledwie 2-3 godziny, natomiast w zimie noce są długie i bardzo ciemne. Z tego powodu u jednej na pięć osób zimą występuje tam sezonowa depresja spowodowana niedoborem słońca. Można jej zapobiegać, stosując suplementy z witaminą D i odwiedzając solarium co jakiś czas (tylko rozsądnie!).